arabichebrew

 

page-banner

הסבר אודות מד המים

ישנם מספר סוגי מדי מים, אולם האלמנטים המרכיבים אותם דומים בכולם: 

מספר מד המים

המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח.
במערכת הממוחשבת של מי רהט מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה.
מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

 

קריאת המים

הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק.
הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים. 

 

פרפר מרכזי

בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
- במידה שקיימת צריכת מים, אולם הפרפר אינו מסתובב, הרי שמד המים אינו תקין.
- במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים, אולם הפרפר מסתובב, קרוב לוודאי שקיימת נזילה. יש להזמין אינסטלטור.

 

פרפר קטן וספרות מסביבו

נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים. אין לגעת בהם.

 

חץ

החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן.
במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות למי רהט .

 

במקרים של תקלות במד המים, כגון:

נזילות, זכוכית שבורה, שעון עצור או בכל תקלה אחרת יש לפנות למוקד 1800-071-120.

 

בדיקת צריכה מופרזת

אם הנך סבור כי הסכום שנדרשת לשלם בחשבון המים גבוה מהצריכה הממוצעת שלך , עליך לבדוק את האפשרויות הבאות:

נזילה – עליך לבדוק את מד המים ולוודא שאין נזילה . כדי לוודא זאת יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק האם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה שהפרפר ממשיך להסתובב, יש להניח שיש נזילה ומומלץ להזמין איש מקצוע שיבדוק ויטפל בכך.
במקרים של נזילה סמויה, רשאית החברה להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה. זאת בכפוף להמצאת חשבונית מס, בדבר תיקון נזילה על ידי אינסטלאטור, ולאחר המתנה של תקופת חשבון נוספת, כדי לוודא שאכן חלה ירידה בצריכת המים בנכס. ההתחשבות בנזילת המים היא רשות ואינה חובה, והיא נתונה לשיקול דעתו של התאגיד.

גניבת מים - מומלץ לבדוק כי לא נעשה שימוש במים שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו. במידה שבבדיקה של איש מקצוע נמצא כי קיים גורם הצורך מים באופן שאינו חוקי (גניבת מים) על הצרכן הרואה עצמו נפגע להתלונן במשטרה.
תקינות מד המים - אם אתה סבור כי מד המים אינו סופר כשורה את כמויות המים הנצרכות , אנא פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים. הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.